Wettelijke vermeldingen

Apotheek: Apotheek Goderis & Vincent

Kapelleriestraat 9A

8840 Staden

Apothekers: Tom Goderis

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0440.419.590

Machtigingsnummer APB: 361902

Telefoonnummer: 051 70 15 00

 

Intellectuele eigendom

 De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.