Contact

Apotheek: Apotheek Goderis & Vincent

Kapelleriestraat 9 A

8840 Staden

Hoofdapotheker: Tom Goderis

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0440 419 590

Machtigingsnummer APB: 361902

Telefoonnummer: 051 70 15 00

Email: info@apotheekgoderisenvincent.be

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.